Kdaj moramo izdelati energetsko izkaznico stavbe?

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe v primeru, če bodo stavbo (ali stanovanje)

  • prodajali ali,
  • oddajali v najem (za obdobje enega leta ali več).

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe ter javne stavbe, s površino večjo od 250m2.

Obstaja pa nekaj izjem, pri katerih izdelava energetske izkaznice ni obvezna.