Kdaj energetska izkaznica ni obvezna?

Energetske izkaznice ni potrebno izdelati za tiste stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine in so kategorizirane kot stavbna dediščina. Pri takšnih stavbah energetska izkaznica, zaradi kulturnovarstvenih omejitev, ne bi dosegla svojega namena.

Ali je vaša stavba kategorizirana kot stavbna dediščina lahko preverite na strani http://giskd6s.situla.org/evrd/. Lahko pa nam naslov vaše stavbe pošljete na energijskirazred@visia.si in posredovali vam bomo informacijo o tem, ali je izdelava energetske izkaznice za vašo stavbo potrebna.

Ostale izjeme, pri katerih energetska izkaznica za stavbo ali njen posamezen del ni potrebna:

  • oddaja v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • prodaja v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaja v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • prodaja ali oddaja nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Prav tako energetska izkaznica ni potrebna za:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
  • enostavne in nezahtevne objekte ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.