Postopek izdelave energetske izkaznice

merjenjePostopek izdelave energetske izkaznice obsega:

  • pregled stavbe in naprav,
  • analizo podatkov o stavbi in rabi energije,
  • izračun potrebnih energijskih kazalnikov in
  • vpis podatkov v register.

Podlaga za izdelavo energetske izkaznice je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe.