Skoraj nič energijska stavba (nZEB)

Do leta 2020 bodo vse nove stavbe skoraj nič energijske (nZEB). Predpogoj je odlična toplotna zaščita in čim manjše potrebe po toploti za ogrevanje in hlajenje stavbe.

Zahteve za skoraj nič energijske stavbe postavljajo v ospredje sisteme s toplotno črpalko. Močen potencial predstavljajo tudi sistemi daljinskega ogrevanja z rastočim deležem obnovljivih virov energije (OVE).

Z vidika stroškovne učinkovitosti EU pričakuje napredek pri geotermalnih toplotnih črpalkah, sezonskih toplotnih hranilnikih, večjem deležu obnovljivih virov energije (OVE) pri daljinskih sistemih ogrevanja in hlajenja ter cenovno sprejemljivejših fotovoltaičnih sistemih.