Veljavnost in register energetskih izkaznic

papirVeljavnost energetske izkaznice je 10 let.

Posamezna stavba ali posamezni del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic. Če je za stavbo ali posamezni del stavbe izdana nova energetska izkaznica, se prejšnja razveljavi.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vodi register izdanih energetskih izkaznic, ki je javen ter povezan s katastrom stavb. Podatki iz registra energetskih izkaznic so del skupne prostorske podatkovne infrastrukture.