Energetski razredi stavb

Pri izdelavi računske energetske izkaznice stavbo razvrstimo v energetski razred, glede na letno potrebno toploto za ogrevanje na enoto uporabne površine (Qnh / Au).

Kriteriji minimalne energetske učinkovitosti za novogradnje ali obnove se zaostrujejo.

Barva Razred Letna potrebna toplota na enoto uporabne površine (kWh/m2a) Opis energijske učinkovitosti stavbe
 A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a skoraj-nič energijska
 A2 od 10 do vključno 15 kWh/m2a pasivna
 B1 od 15 do vključno 25 kWh/m2a nizkoenergijska
 B2 od 25 do vključno 35 kWh/m2a dobro učinkovita
 C od 35 do vključno 60 kWh/m2a zadostno učinkovita
 D od 60 do vključno 105 kWh/m2a nezadostno učinkovita
 E od 105 do vključno 150 kWh/m2a potratna
 F od 150 do vključno 210 kWh/m2a zelo potratna
 G od 210 do 300 in več kWh/m2a izjemno potratna

Primerjava energetskih razredov med državami EU

Razredi energetske učinkovitosti so med seboj, glede na EU-27, zelo različno določeni, enako velja za robne pogoje računa. Tako, da neposredna primerljivost razredov in energijskih indikatorjev med državami znotraj EU ni mogoča.