Obvezna navedba energijskih kazalnikov pri oglaševanju

prodajaPri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem za eno leto ali več mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Če je za stavbo izdelana računska energetska izkaznica, je potrebno pri oglaševanju navesti razred energijskega kazalnika, v primeru merjene energetske izkaznice pa številčno izraženo vrednost primarne energije za delovanje stavbe.