Kdo plača izdelavo energetske izkaznice?

denarIzdelavo energetske izkaznice mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe.

Strošek se šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije. Če se torej listina pridobiva za stavbo kot celoto, je potrebno zanjo soglasje vsaj 50% lastnikov.

Da se za izdelavo energetske izkaznice koristijo sredstva rezervnega sklada, je potrebno sprejeti načrt vzdrževanja.